رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مراسم نوروز در مقر سازمان ملل

مراسم نوروز در مقر سازمان ملل دبیرکل سازمان ملل و سفرای ۱۲ کشور برای این مناسبت سخنرانی می‌کنند

مراسم نوروز در مقر سازمان ملل

دبیرکل سازمان ملل و سفرای ۱۲ کشور برای این مناسبت سخنرانی می‌کنند