رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زمینه ساز افزایش قربانیان سیل آذرشهر

پورمهدی معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی: عدم تردد از دوربرگردان جایگزین پل غله زار آذرشهر زمینه ساز افزایش قربانیان سیل بود

پورمهدی معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی:
عدم تردد از دوربرگردان جایگزین پل غله زار آذرشهر زمینه ساز افزایش قربانیان سیل بود