رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نخستین خبرهای رسمی از تایید صلاحیت انتخابات شوراها در تهران

نخستین خبرهای رسمی از تایید صلاحیت انتخابات شوراها در تهران: تایید صلاحیت: ۹۲۸۸ نفر رد صلاحیت: ۷۶۳ نفر

نخستین خبرهای رسمی از تایید صلاحیت انتخابات شوراها در تهران:

تایید صلاحیت: ۹۲۸۸ نفر
رد صلاحیت: ۷۶۳ نفر


جدیدترین خبرها