رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مجموعه ورزشی ۱۲هزار نفری الزورا و استادیوم المپیک ۶۰هزارنفری تاجیات بغداد

تصاویر: مجموعه ورزشی ۱۲هزار نفری الزورا و استادیوم المپیک ۶۰هزارنفری تاجیات بغداد مجری طرح شرکت ایرانی “طرح و توسعه بلندپایه” هست    

تصاویر: مجموعه ورزشی ۱۲هزار نفری الزورا و استادیوم المپیک ۶۰هزارنفری تاجیات بغداد

مجری طرح شرکت ایرانی “طرح و توسعه بلندپایه” هست