رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شکار لحظه ها

همسر ترامپ در مراسمی در صبح دوشنبه به ترامپ یادآوری می کند که موقع پخش سرود ملی آمریکا دستش را روی سینه بگذارد!

همسر ترامپ در مراسمی در صبح دوشنبه به ترامپ یادآوری می کند که موقع پخش سرود ملی آمریکا دستش را روی سینه بگذارد!