رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصویب طرح تشکیل «وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری»

نمایندگان مجلس یک فوریت طرح تشکیل «وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» را تصویب کردند

نمایندگان مجلس یک فوریت طرح تشکیل «وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» را تصویب کردند


جدیدترین خبرها