رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سطح پایین مصرف شیر در ایران

ايرانى ها روزانه به طور متوسط حتى نصف استکان هم شير نمى خورند و این یعنی سلام ،پوکی استخوان! ميانگين مصرف روزانه شير در بیشتر کشورها ۰.۵ ليتره،يعنى چندين برابر ما!

ايرانى ها روزانه به طور متوسط حتى نصف استکان هم شير نمى خورند و این یعنی سلام ،پوکی استخوان!

ميانگين مصرف روزانه شير در بیشتر کشورها ۰.۵ ليتره،يعنى چندين برابر ما!