رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عضو هیأت رییسه مجلس: نافرمانی «احمدی‌نژاد» از توصیه رهبری فتح باب فتنه جدیدی است

عثمانی، عضو هیأت رییسه مجلس در نطق میان دستور خود در جلسه علنی مجلس: نافرمانی «احمدی‌نژاد» از توصیه رهبری فتح باب فتنه جدیدی است/ احمدی‌نژاد تأیید صلاحیت شود، از مجلس استعفا می‌دهم

عثمانی، عضو هیأت رییسه مجلس در نطق میان دستور خود در جلسه علنی مجلس:

نافرمانی «احمدی‌نژاد» از توصیه رهبری فتح باب فتنه جدیدی است/ احمدی‌نژاد تأیید صلاحیت شود، از مجلس استعفا می‌دهم