رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ترامپ بیشتر از همه رئیس جمهورهای قبلی آمریکا به گلف علاقه مند هست

رسانه ها می گویند ترامپ بیشتر از همه رئیس جمهورهای قبلی آمریکا به گلف علاقه مند هست و در هفته چندبار گلف بازی می کند

رسانه ها می گویند ترامپ بیشتر از همه رئیس جمهورهای قبلی آمریکا به گلف علاقه مند هست و در هفته چندبار گلف بازی می کند