رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مصاحبه سی ان ان با رهبر فتح الشام که شاخه القاعده در سوریه است و با بغدادی رهبر داعش هم بیعت کرده

مصاحبه سی ان ان با رهبر فتح الشام که شاخه القاعده در سوریه است و با بغدادی رهبر داعش هم بیعت کرده

مصاحبه سی ان ان با رهبر فتح الشام که شاخه القاعده در سوریه است و با بغدادی رهبر داعش هم بیعت کرده


جدیدترین خبرها