رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آغاز رنگ آمیزی یکی از ۸۰ هواپیمای بوئینگی که ایران ایر اخیرا خریداری کرده است.

رنگ آمیزی یکی از ۸۰ هواپیمای بوئینگی که ایران ایر اخیرا خریداری کرده، امروز شروع می شود. این هواپیما را پیش از این ترکیش ایرلاین سفارش داده بود اما گفته میشود به دلیل مشکلات مالی قادر به پرداخت آن نشد

رنگ آمیزی یکی از ۸۰ هواپیمای بوئینگی که ایران ایر اخیرا خریداری کرده، امروز شروع می شود. این هواپیما را پیش از این ترکیش ایرلاین سفارش داده بود اما گفته میشود به دلیل مشکلات مالی قادر به پرداخت آن نشد