رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برانکو:رضاییان دیگر عضو تیم ما نیست که در جشن قهرمانی‌مان شرکت کند

برانکو:رضاییان دیگر عضو تیم ما نیست که در جشن قهرمانی‌مان شرکت کند/باید مرزی بین شوخی‌ها وجود داشته باشد

برانکو:رضاییان دیگر عضو تیم ما نیست که در جشن قهرمانی‌مان شرکت کند/باید مرزی بین شوخی‌ها وجود داشته باشد