رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۴ایرانی‌ به جرم قتل یک طلا فروش معروف درآنتالیا بازداشت شدند

براساس گزارش‌ شبکه‌های خبری ترکیه: ۴ایرانی‌ به جرم قتل یک طلا فروش معروف درآنتالیا بازداشت شدند بعداز گمشدن یک هفته‌ا‌ی این طلا فروش، پلیس در جنگل‌های لارا جسد وی را پیدا کرد

براساس گزارش‌ شبکه‌های خبری ترکیه:

۴ایرانی‌ به جرم قتل یک طلا فروش معروف درآنتالیا بازداشت شدند

بعداز گمشدن یک هفته‌ا‌ی این طلا فروش، پلیس در جنگل‌های لارا جسد وی را پیدا کرد