رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اکونومیست: تولید لباس از ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴، ۲ برابر شده

اکونومیست: تولید لباس از ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴، ۲ برابر شده / تولید ۱ کیلو‌ پارچه،۲۳ کیلو گاز گلخانه‌ای تولید میکنه / گزارش اکونومیست در پایان میگه: پوشاک صنعت خطرناکی شده

اکونومیست: تولید لباس از ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴، ۲ برابر شده / تولید ۱ کیلو‌ پارچه،۲۳ کیلو گاز گلخانه‌ای تولید میکنه / گزارش اکونومیست در پایان میگه: پوشاک صنعت خطرناکی شده