رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جلسه امروز شورای نگهبان در قم تشکیل می شود

جلسه امروز شورای نگهبان در قم تشکیل می شود عباسعلی کدخدایی در این باره گفت: تشکیل جلسات این شورای و یا جلسات فقها محترم در قم به دلیل حضور اغلب آنها در این شهر، امری رایج است. علاوه اینکه همزمانی تشکیل برخی کمیسیون های مجلس خبرگان مانع حضور فقها معظم عضو این کمیسیون ها در […]

جلسه امروز شورای نگهبان در قم تشکیل می شود

عباسعلی کدخدایی در این باره گفت: تشکیل جلسات این شورای و یا جلسات فقها محترم در قم به دلیل حضور اغلب آنها در این شهر، امری رایج است. علاوه اینکه همزمانی تشکیل برخی کمیسیون های مجلس خبرگان مانع حضور فقها معظم عضو این کمیسیون ها در جلسه تهران می شد.