رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دولت ترامپ ازطريق تجارت به عربستان نزديكترميشود

ديروز متيس دررياض بود، تيلرسون در مجمع اقتصادي سعودي ها درواشنگتن. دولت ترامپ ازطريق تجارت به عربستان نزديكترميشود

ديروز متيس دررياض بود، تيلرسون در مجمع اقتصادي سعودي ها درواشنگتن.

دولت ترامپ ازطريق تجارت به عربستان نزديكترميشود