رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ویدیو: لحظه برخورد پره های بالگرد به سر مدیرکل بحران استان کهگیلوله و بویر احمد و درگذشت وی

ویدیو: لحظه برخورد پره های بالگرد به سر مدیرکل بحران استان کهگیلوله و بویر احمد و درگذشت وی

ویدیو: لحظه برخورد پره های بالگرد به سر مدیرکل بحران استان کهگیلوله و بویر احمد و درگذشت وی