رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مناظره ها زنده پخش نخواهد شد!

مناظره ها زنده پخش نخواهد شد! سیدسلمان سامانی عضو سخنگوی وزارت کشور و رئیس کمیته حقوقی ستاد انتخابات گفت: مناظره‌ها بصورت ضبط شده پخش خواهد شد. البته گفت‌و‌گوی زنده هم برای نامزدها پیش‌بینی شده است.

مناظره ها زنده پخش نخواهد شد!

سیدسلمان سامانی عضو سخنگوی وزارت کشور و رئیس کمیته حقوقی ستاد انتخابات گفت: مناظره‌ها بصورت ضبط شده پخش خواهد شد. البته گفت‌و‌گوی زنده هم برای نامزدها پیش‌بینی شده است.