رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصاویر ماهواره ای از یکی از سایت های هسته ای کره شمالی

تصاویر ماهواره ای از یکی از سایت های هسته ای کره شمالی که مربوط به چند روز قبل است، نشان می دهد نفرات حاضر در این مجموعه مشغول بازی والیبال هستند!

تصاویر ماهواره ای از یکی از سایت های هسته ای کره شمالی که مربوط به چند روز قبل است، نشان می دهد نفرات حاضر در این مجموعه مشغول بازی والیبال هستند!