رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امروز۲۲آوریل روز جهانی زمین است.

امروز۲۲آوریل روز جهانی زمین است. دانشمندان و پژوهشگران در واشینگتن و ۵۰۰ شهر دیگر «رژه دانش» برای بزرگداشت تاثیر دانش در زندگی انجام میدهند

امروز۲۲آوریل روز جهانی زمین است.
دانشمندان و پژوهشگران در واشینگتن و ۵۰۰ شهر دیگر «رژه دانش» برای بزرگداشت تاثیر دانش در زندگی انجام میدهند