رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توئیت جدید حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور درباره پخش زنده مناظره ها

توئیت جدید حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور درباره پخش زنده مناظره ها از آشنا به عنوان یکی از عوامل تمایل دولت به تغییر شیوه مرسوم مناظره ها یاد می شود

توئیت جدید حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور درباره پخش زنده مناظره ها

از آشنا به عنوان یکی از عوامل تمایل دولت به تغییر شیوه مرسوم مناظره ها یاد می شود