رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رشد گردشگري اروپايي‌ها در ايران

رشد گردشگري اروپايي‌ها در ايران ميزان توريست‌هاي فرانسوي در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، ۱۰۰ درصد رشد داشته است

رشد گردشگري اروپايي‌ها در ايران

ميزان توريست‌هاي فرانسوي در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، ۱۰۰ درصد رشد داشته است