رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آیا دولت مخالف پخش زنده مناظره هاست

برخی اظهارنظرهای اطرافیان روحانی (از جمله همین توئیت برادر رئیس جمهور که مشاهده می کنید) این شائبه را که دولت مخالف پخش زنده مناظره ها است را تقویت می کند

برخی اظهارنظرهای اطرافیان روحانی (از جمله همین توئیت برادر رئیس جمهور که مشاهده می کنید) این شائبه را که دولت مخالف پخش زنده مناظره ها است را تقویت می کند


جدیدترین خبرها