رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اعاده دادرسی بابک زنجانی از محکومیتش در پرونده موسوم به «فساد نفتی»

بابک زنجانی از طریق وکیل مدافع خود رسول کوهپایه‌زاده از محکومیتش در پرونده موسوم به «فساد نفتی» که منجر به صدور حکم اعدام به اتهام فساد فی‌الارض شد، اعاده دادرسی (به دیوان عالی کشور) کرده است.  

بابک زنجانی از طریق وکیل مدافع خود رسول کوهپایه‌زاده از محکومیتش در پرونده موسوم به «فساد نفتی» که منجر به صدور حکم اعدام به اتهام فساد فی‌الارض شد، اعاده دادرسی (به دیوان عالی کشور) کرده است.