رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آب یخ باعث کندی حرکت معده میشود

با شروع فصل گرما بدانید که نوشيدن آب یخ باعث کندی حرکت معده میشود، آب سرد سیستم هاضمه بدن را دچار اختلال میکند و باعث ناراحتی معده میشود.

با شروع فصل گرما بدانید که نوشيدن آب یخ باعث کندی حرکت معده میشود، آب سرد سیستم هاضمه بدن را دچار اختلال میکند و باعث ناراحتی معده میشود.


جدیدترین خبرها