رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اعتصاب غذای فلسطینی ها و بساط کباب اسراییلی ها

عده اى زندانى فلسطينى اعتصاب غذا كردن و عده اى تندرو اسراييلى پشت ديوار زندان بساط كباب راه انداختن تا زندانى ها گرسنه تر بشن!

عده اى زندانى فلسطينى اعتصاب غذا كردن و عده اى تندرو اسراييلى پشت ديوار زندان بساط كباب راه انداختن تا زندانى ها گرسنه تر بشن!