رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آیت الله مکارم شیرازی:پارازیت‌ها و حتی امواج موبایل یکی از عوامل مؤثر در گسترش سرطان است.

آیت الله مکارم شیرازی: برخی از پزشکان به بنده گفته‌اند پارازیت‌ها و حتی امواج موبایل یکی از عوامل مؤثر در گسترش سرطان است. باید برای پارازیت‌ها و امواج موبایل فکری شود.

آیت الله مکارم شیرازی:
برخی از پزشکان به بنده گفته‌اند پارازیت‌ها و حتی امواج موبایل یکی از عوامل مؤثر در گسترش سرطان است. باید برای پارازیت‌ها و امواج موبایل فکری شود.