رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پسر کوچک پادشاه عربستان سفیر جدید این کشور در آمریکا

پادشاه عربستان طی حکمی پسر کوچک خود “خالد بن سلمان بن عبدالعزیز” را به عنوان سفیر جدید این کشور در آمریکا منصوب کرد

پادشاه عربستان طی حکمی پسر کوچک خود “خالد بن سلمان بن عبدالعزیز” را به عنوان سفیر جدید این کشور در آمریکا منصوب کرد