رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


“به دار آویختن” لباس‌های عروس ازنخل‌های کنار ساحل بیروت

معترضان به قانون فعلی لبنان که متجاوزان جنسی را در صورت ازدواج با قربانی مجازات نمی‌کند، با “به دار آویختن” لباس‌های عروس ازنخل‌های کنار ساحل بیروت،خواستار برچیدن این قانون شدند

معترضان به قانون فعلی لبنان که متجاوزان جنسی را در صورت ازدواج با قربانی مجازات نمی‌کند، با “به دار آویختن” لباس‌های عروس ازنخل‌های کنار ساحل بیروت،خواستار برچیدن این قانون شدند


جدیدترین خبرها