رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اولین مناظره انتخاباتی

اولین مناظره انتخاباتی جمعه همین هفته (۸اردیبهشت) به مدت سه ساعت با حضور شش کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود

اولین مناظره انتخاباتی جمعه همین هفته (۸اردیبهشت) به مدت سه ساعت با حضور شش کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود