رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


لغو کنسرت فریدون آسرایی

کنسرت فریدون آسرایی که قرار بود ۴ اردیبهشت در گناباد برگزار شود لغو شد. دليل لغو مجوز كنسرت مشخص نيست

کنسرت فریدون آسرایی که قرار بود ۴ اردیبهشت در گناباد برگزار شود لغو شد. دليل لغو مجوز كنسرت مشخص نيست