رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


درخواست غلامرضا حیدری از روحانی در صحن علنی مجلس

غلامرضا حیدری در صحن علنی مجلس: از آقای روحانی می خواهم از مقام معظم رهبری، تقاضای رفع حصر آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد و لغو ممنوع التصویری آقای خاتمی را مطرح کنند

غلامرضا حیدری در صحن علنی مجلس: از آقای روحانی می خواهم از مقام معظم رهبری، تقاضای رفع حصر آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد و لغو ممنوع التصویری آقای خاتمی را مطرح کنند