رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مشاور واقعی ترامپ کیست؟

مشاور واقعی ترامپ کیست؟ رابرت مرداک، معروف به سلطان شبکه‌های رسانه‌ای غرب، هر هفته طی تماس تلفنی برای تدوین استراتژی‌های آمریکا به ترامپ مشاوره می‌دهد.

مشاور واقعی ترامپ کیست؟

رابرت مرداک، معروف به سلطان شبکه‌های رسانه‌ای غرب، هر هفته طی تماس تلفنی برای تدوین استراتژی‌های آمریکا به ترامپ مشاوره می‌دهد.