رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دست تقدیر بود که پانصدمین گل مسی اینگونه رقم بخورد

دست تقدیر بود که پانصدمین گل مسی اینگونه رقم بخورد. در دقیقه ۹۲ مقابل رئال. بارسا ۳ مادرید ۲ گل ماقبل ۵۰۰ هم در همین بازی رقم خورده بود.

دست تقدیر بود که پانصدمین گل مسی اینگونه رقم بخورد. در دقیقه ۹۲ مقابل رئال. بارسا ۳ مادرید ۲

گل ماقبل ۵۰۰ هم در همین بازی رقم خورده بود.