رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


احتمالا حمله جدید و گسترده تری با مشارکت اسرائیل در راه است.

مجلس ملی سوریه: تحرکاتی در منطقه وجود دارد که نشان می دهد احتمالا حمله جدید و گسترده تری با مشارکت اسرائیل در راه است.

مجلس ملی سوریه: تحرکاتی در منطقه وجود دارد که نشان می دهد احتمالا حمله جدید و گسترده تری با مشارکت اسرائیل در راه است.