رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دیرین_دیرین این قسمت: چوله

#دیرین_دیرین این قسمت: چوله ?معیار انتخاب مدیران، شایسته‌سالاریه نه جناح‌بازی و رفیق‌بازی

#دیرین_دیرین
این قسمت: چوله

?معیار انتخاب مدیران، شایسته‌سالاریه
نه جناح‌بازی و رفیق‌بازی


جدیدترین خبرها