رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ما مخالف وضع موجود و ادامه کار دولت فعلی هستیم

میرسلیم: ما مخالف وضع موجود و ادامه کار دولت فعلی هستیم/ما کوچکترین حرکت و سخنی که حتی بوی مقابله و رقابت با آقایان قالیباف و رئیسی بدهد انجام نمی‌دهیم

میرسلیم: ما مخالف وضع موجود و ادامه کار دولت فعلی هستیم/ما کوچکترین حرکت و سخنی که حتی بوی مقابله و رقابت با آقایان قالیباف و رئیسی بدهد انجام نمی‌دهیم


جدیدترین خبرها