رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ويلاي مجلل ترامپ در فلوريدا

سايت وزارت خارجه آمريكا در مورد ويلاى مجلل ترامپ در فلوريدا يادداشت پر از تمجيد نوشته و صداى خيلى ها را در فضای مجازی درآورده!

سايت وزارت خارجه آمريكا در مورد ويلاى مجلل ترامپ در فلوريدا يادداشت پر از تمجيد نوشته و صداى خيلى ها را در فضای مجازی درآورده!