رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نخستين سفر استاني رئيسي

رئيسی امروز درنخستین سفر استانی وارد بیرجند شد وی امشب راهی استان یزد می شود

رئيسی امروز درنخستین سفر استانی وارد بیرجند شد

وی امشب راهی استان یزد می شود