رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انتقال سحر نوروززاده از پستش در وزارت خارجه آمريكا

ویدیو/ حملات بعضى رسانه هاى راست گراى آمريكا و حامى دولت اسراييل به سحر نوروززاده (کارمند ایرانی وزارت خارجه آمریکا) منجر به انتقال از پستش در وزارت خارجه شد.

ویدیو/ حملات بعضى رسانه هاى راست گراى آمريكا و حامى دولت اسراييل به سحر نوروززاده (کارمند ایرانی وزارت خارجه آمریکا) منجر به انتقال از پستش در وزارت خارجه شد.


جدیدترین خبرها