رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آيا هنوز اعتباري براي سازمان ملل باقي مانده است؟

هاآرتص (قدیمی‌ترین روزنامه عبری چاپ اسرائیل) در واکنش به انتخاب عربستان سعودی به عضویت کمیسیون حقوق زنان سازمان ملل: آیا هنوز اعتباری برای سازمان ملل باقیمانده است؟

هاآرتص (قدیمی‌ترین روزنامه عبری چاپ اسرائیل) در واکنش به انتخاب عربستان سعودی به عضویت کمیسیون حقوق زنان سازمان ملل: آیا هنوز اعتباری برای سازمان ملل باقیمانده است؟