رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سازمان جهانی بهداشت حیوانات خبر داد

سازمان جهانی بهداشت حیوانات خبر داد: شیوع مجدد آنفلوآنزای پرندگان در شمال ایران

سازمان جهانی بهداشت حیوانات خبر داد:

شیوع مجدد آنفلوآنزای پرندگان در شمال ایران