رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زیردریایی آمریکا به آب‌های كره جنوبی رسید

همزمان با بالا گرفتن تنش در شبه جزیره کره، زیردریایی آمریکا به آب‌های كره جنوبی رسید

همزمان با بالا گرفتن تنش در شبه جزیره کره، زیردریایی آمریکا به آب‌های كره جنوبی رسید


جدیدترین خبرها