رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بجز رئیسی بقیه ۵ کاندیدای ریاست جمهوری در دیدار امروز صبح رهبری با مسئولان

بجز رئیسی که به خراسان جنوبی سفر کرده، بقیه ۵ کاندیدای ریاست جمهوری در دیدار امروز صبح رهبری با مسئولان حضور داشتند احمدی نژاد هم که دیروز به مشهد سفر کرده بود در جلسه امروز غایب بود

بجز رئیسی که به خراسان جنوبی سفر کرده، بقیه ۵ کاندیدای ریاست جمهوری در دیدار امروز صبح رهبری با مسئولان حضور داشتند

احمدی نژاد هم که دیروز به مشهد سفر کرده بود در جلسه امروز غایب بود