رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بمباران شهر دیرک درشمال سوریه توسط جنگنده های ارتش ترکیه

جنگنده های ارتش ترکیه بامداد امروز سه شنبه، مواضع نیروهای مدافع خلق را درشهر سنجار درشمال عراق و شهر دیرک درشمال سوریه بمباران کردند

جنگنده های ارتش ترکیه بامداد امروز سه شنبه، مواضع نیروهای مدافع خلق را درشهر سنجار درشمال عراق و شهر دیرک درشمال سوریه بمباران کردند