رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


درحاشیه محل برگزاری پنل «توانمندسازی و کارآفرینی زنان در نشست زنان گروه۲۰

از راست: ملکه ماکسیما از هلند، آنگلا مرکل، استفانی بوچور از انجمن زنان کارآفرین و ایوانکا ترامپ دختر دونالدترامپ درحاشیه محل برگزاری پنل «توانمندسازی و کارآفرینی زنان در نشست زنان گروه۲۰ / هم اکنون

از راست: ملکه ماکسیما از هلند، آنگلا مرکل، استفانی بوچور از انجمن زنان کارآفرین و ایوانکا ترامپ دختر دونالدترامپ

درحاشیه محل برگزاری پنل «توانمندسازی و کارآفرینی زنان در نشست زنان گروه۲۰ / هم اکنون