رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هر ۷دقیقه ۱نفر آلزایمر میگیرد

هر ۷دقیقه ۱نفر آلزایمر میگیرد هر چقدر ذخایر مغزی در سنین پایین تر افزایش یابد، ریسک ابتلا به آلزایمرکم میشود، حل جدول، سودوکو، مطالعه و…

هر ۷دقیقه ۱نفر آلزایمر میگیرد

هر چقدر ذخایر مغزی در سنین پایین تر افزایش یابد، ریسک ابتلا به آلزایمرکم میشود، حل جدول، سودوکو، مطالعه و…