رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


چاپ ۳بعدی باعث انقلاب پزشکی درکلینیک کلیوند(دومین کلینیک برترپزشکی آمریکا)

چاپ ۳بعدی باعث انقلاب پزشکی درکلینیک کلیوند(دومین کلینیک برترپزشکی آمریکا) داره میشه! ساخت اعضایی مانند کبد، کلیه و…بوسیله چاپ ۳بعدی با استفاده از بافتهای شخص موردنیاز که با بدنش کاملا هماهنگی داره

چاپ ۳بعدی باعث انقلاب پزشکی درکلینیک کلیوند(دومین کلینیک برترپزشکی آمریکا) داره میشه!

ساخت اعضایی مانند کبد، کلیه و…بوسیله چاپ ۳بعدی با استفاده از بافتهای شخص موردنیاز که با بدنش کاملا هماهنگی داره


جدیدترین خبرها