رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خودروسازي پژو-سيتروئن فرانسه هم به دستکاري در سنجش آلايندگي متهم شد

فرانس ۲۴: وزارت خدمات عمومي فرانسه تاييد کرد گروه خودروسازي پژو-سيتروئن فرانسه هم به دستکاري در سنجش آلايندگي متهم شده است

فرانس ۲۴: وزارت خدمات عمومي فرانسه تاييد کرد گروه خودروسازي پژو-سيتروئن فرانسه هم به دستکاري در سنجش آلايندگي متهم شده است