رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صدای آمریکا/ ‏دبیرکل سازمان ملل متحد: هر ده دقیقه یک کودک زیر پنج سال در یمن جان می‌دهد ‏

صدای آمریکا/ ‏دبیرکل سازمان ملل متحد: هر ده دقیقه یک کودک زیر پنج سال در یمن جان می‌دهد ‏

صدای آمریکا/ ‏دبیرکل سازمان ملل متحد: هر ده دقیقه یک کودک زیر پنج سال در یمن جان می‌دهد